Om te solliciteren op deze stage, moet je met je HvA-emailadres een account aanmaken.

account aanmaken

Bedrijfsinformatie

Universiteit van Amsterdam
Spui 21
1012 WX
Amsterdam

Uitwerken van bedrijfsprocessen.


Voor een Solution Design moeten er een aantal bedrijfsprocessen van de Universiteit van Amsterdam verder uitgewerkt worden.

Detailniveau functies en processen

Het Solution Design Document beschrijft 4 bedrijfsfuncties die allemaal één of meer bedrijfsprocessen bevatten. In totaal zijn er 10 bedrijfsprocessen en een bedrijfsproces bevat een aantal werkprocessen. Een werkproces moet uitgeschreven worden in werkinstructies

 

SDD

Niveau 1:Bedrijfsfunctie
Niveau 2: Bedrijfsproces

Stage

Niveau 3: Werkproces
Niveau 4: Werkinstructie

 

Activiteiten beschrijving:

  • Van alle werkprocessen moet onderzocht worden welke expertises en rollen noodzakelijk zijn om de werkinstructies uit te voeren.
  • Randvoorwaarden en inrichtingseisen moeten opgehaald worden voor werkprocessen en werkinstructies waar aan voldaan worden. Eventueel zelf aanvullen wanneer er voorwaarden en eisen ontbreken of zelfopstellen.
  • Van welk werkproces de omgevingsfactoren bepalen. Welke output en input is relevant.
  • Onderzoek of werkinstructies hergebruikt kunnen worden.
  • Een werkproces moet een proceseigenaar krijgen. Dit kan een team of een persoon zijn.
  • Elk werkproces moet gedetailleerd uitgeschreven worden in werkinstructies in telegramstijl. Wie doet wat, waar, waarom en wanneer. (Eventueel naar het formaat van HvA-UvA)
  • Procesbeheersing inbouwen voor besturing van werkprocessen.
  • Werkprocessen en werkinstructies laten toetsen door betrokken teams of stakeholders.

Geschikt voor studenten
  • Business IT & Management