Maak een AI tool die relatief beoordelen detecteert

Binnen de publieke inkoop zijn veel verschillende beoordelingsmethoden. Bij relatief beoordelen laat je punten die je geeft aan een inschrijver, afhangen van de offerte van een andere inschrijver. Die methode is om meerdere redenen verwerpelijk, maar is niet verboden in Nederland en wordt veel toegepast. We willen op basis van openbare data een dashboard die laat zien wie die methode toepast.