Onderzoeken en implementeren informatiesystemen

Met ingang van september 2018 hebben wij een Stageopdracht of Afstudeeropdracht. Het analyseren van de huidige bedrijfsprocessen en informatiesystemen en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit te implementeren in andere informatiesystemen waaronder Accountview. De wens is een zo efficiënt en effectief mogelijke financiële- en personeelsadministratie.