Toepassing Machine Learning binnen PIM

Het doel van je stageopdracht is om te ontdekken welke toepassing van Machine Learning (ML) van toegevoegde waarde kan zijn binnen het gebied van Product Informatie Management (PIM). Daarnaast doe je tijdens je stageperiode werkervaring op en is er voldoende ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling.