Ontwikkelen informatievoorziening projecten

Je doet onderzoek naar de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de projecten uit het jaarprogramma. Op basis hiervan ontwikkel je een programma van eisen en wensen voor een dashboard, waarmee op een eenvoudige en doeltreffende manier de voortgang kan worden gemonitord. Aan de hand van het dashboard en de gegevens wordt verantwoording afgelegd aan de verschillende gemeenteraden.