Onderzoeksstage: Fraudemethodes binnen online marketing

Mobbty biedt zijn klanten een allround marketing platform dat zich specialiseert in geautomatiseerde marketing campagnes, fraude preventie en bestrijding.

Web Application developer

Uitdagende stageplaats op de ICT&Innovatie-afdeling van Abovo Media. Je draait volledig mee binnen het developmentteam, waarbij je onderhoud pleegt en uitbreidingen bouwt voor bestaande of nieuwe webapplicaties. Daarnaast wordt er in samenspraak met de stagiair een hoofdopdracht gekozen, die als rode draad door je stageperiode loopt.

Privacygegevens in het applicatielandschap

Een toenemend aantal organisaties bereidt zich voor op de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) die vanaf 28 mei 2018 geldt. Met de komst van de AVG krijgt een school meer verantwoordelijkheden om persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers goed te beschermen. Om de verantwoordelijkheden te borgen is een plan van aanpak opgesteld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.