Inventarisatie applicatie + migratie framework

Bestaande PHP-applicatie is enkele jaren geleden zonder framework opgezet. Gezien de huidige groei in functionaliteiten, is het gewenst dat het fundament van de applicatie herzien wordt en de structuur opnieuw bepaald. Er zal een keuze in framework gemaakt moeten worden waarna de migratie daadwerkelijk kan starten.