Software Engineering/ Programmering C#

Leerzame stage- of afstudeeropdracht bij VANDERLAAN uit Zwaag ASP.NET Core, EF Core, AutoMapper, FluentValidation, WPF, DevExpress, MSTest, Moq, REST en IdentityServer 4.

Datalogger industriële robotsystemen

Rolan Robotics is bekend als systeemintegrator voor innovatieve automatiseringstoepassingen in de metaalsector én in de ‘food’ en ‘non-food’ industrie. Rolan heeft bij haar klanten een grote diversiteit aan robotsystemen in beheer. Bij de klanten is een groeiende behoefte aan informatie om de prestaties van de robotsystemen in het productieproces te kunnen monitoren en optimaliseren.