[capi] Portal

Voor ons bedrijf willen we een applicatie bouwen in Electron.js die intern door de medewerkers gebruikt gaat worden. Het doel van de applicatie is kennisdeling binnen het bedrijf te bevorderen en de medewerkers van [code]capi 1 applicatie te geven waar zij hun zaken kunnen regelen.