Bijdragen aan de preventie van cybercriminaliteit!

In juni 2020 is binnen het Team High Tech Crime van de Nederlandse politie het daderpreventieteam COPS (Cyber Offender Prevention Squad) in het leven geroepen. Dit team richt zich op het voorkomen van cybercriminaliteit. Hiervoor worden preventieve interventies ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. De huidige technische opdracht draagt bij aan dit proces.