Effective subprocessing for Stryker.net

Testen kost tijd. Tijdens deze opdracht onderzoek je welke technieken beschikbaar zijn of ontwikkeld kunnen worden om het proces sneller te laten lopen. Werkt je oplossing goed, dan wordt het onderdeel van Stryker.net.

Kubernetes functions, the cloud independent solution

Enorme hoeveelheden data gaan over het bestaande integratieplatform van Nederlands grootste openbaar vervoerder. Maar dit platform loopt tegen zijn limiet aan. Het moet vervangen worden. Tijdens deze opdracht onderzoek je de verschillen tussen cloud independent oplossingen voor integratiepatronen ten opzichte van cloud native functions en onderbouw je je onderzoek met PoC's.

Covid monitoring

Wat wordt op dit moment ingezet om covid 19 vroegtijdig te signaleren? Welke sensoren zouden ook nog kunnen helpen? Daar draait deze opdracht om. Bouw een device om de data te verzamelen en te analyseren en bouw een bijbehorende app.

Cybersecurity for IoT

Too little time is spent on discussing the prevention of data security issues for IoT devices right at the source. In this assignment you will search for the vulnerabilities and focus on the application of a security mechanisms on practical cases.

Test framework voor een modern Azure data platform

Een zo volledig mogelijk testframework uitwerken voor een modern Azure data platform. Dat is je opdracht. Om te kunnen controleren of unit tests, integratietests en data quality tests echt werken.

Applied Augmented Analytics

Datagebruikers helpen met het verkrijgen van inzicht in data. Daarvoor wordt Augmented Analytics ingezet. Maar hoe ver zijn de ontwikkelingen? Bouw na onderzoek een website verrijkt met Augmented Analytics features.

Stryker Mutator voor Continuous Integration

De beste methode om mutation testing in Continuous Integration scenario’s te versnellen met behoud van kwaliteit. Dat is de uitdaging van deze opdracht. En je oplossing moet onafhankelijk van een specifiek mutation testing framework werken.

Detect compile errors in Stryker4s

Het mutation testing framework Stryker4s leren omgaan met compileerfouten. Dat is waar deze opdracht om draait. Zodat Stryker for Scala ingezet kan worden op grote projecten zonder aanpassingen te hoeven doen.

Internship DevOps Engineer

We are offering an interesting internship as a DevOps engineer to support our DevOps team. Crystalloids was founded in 2006 and consists of qualified data specialists that help organisations innovate and grow their business by building solutions in Google Cloud. We are an official Google Cloud partner since 2011.

Extending a rule-based generator for C compiler testing

At Solid Sands, we use a template-based test generator to create tests that verify the correctness of a C or C++ compiler. The test generator is based on context free generator patterns but they do not easily handle the type constraints of a programming language. The goal of this project is to extend the tempest test generator to make more general test program generation possible.